Dovoľujeme si Vás informovať, že dňom 15.11.2014 spoločnosť DIVID - IT Solution s.r.o zmenila majiteľa a zároveň zmenila aj meno na BERRA, s.r.o.

Sídlo spoločnosti sa mení z pôvodného Športová 683/69, 900 91 Limbach, na nové sídlo spoločnosti: Kominárska 11, 831 04 Bratislava.


V mene spoločnosti DIVID - IT Solution s.r.o, ďakujeme našim zákazníkom, klientom, obchodným partnerom za doterajšiu spoluprácu a dôveru ktorú ste nám prejavili a želáme Vám veľa úspechov v budúcnosti.

s pozdravom
Jozef Matiaško